Bra miljöval Sysav

Naturskyddsföreningen startade sin miljömärkning Bra Miljöval för 25 år sedan. Tanken var att medvetandegöra oss konsumenter kring hur vi shoppar för att skydda hotade djur, växter och naturtyper. Så att vi kan göra rätt val för framtiden.

Det är ju faktiskt ganska coolt att det är du som sitter på makten att skydda naturen genom att välja Bra Miljöval. Idag är det fortfarande den enda märkningen i Sverige som bedrivs av en miljöorganisation. Bra Miljöval märker produkter och tjänster inom flera olika verksamhetsområden, bl a textilier och kemiska produkter som tvätt- och sköljmedel.

Välj ett hållbart samhälle

Naturskyddsföreningens miljömärkning bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas.

Det innebär bland annat att alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier måste bort. Målet är att minska den totala energianvändningen samt att övergå från fossila bränslen till förnybara energikällor.

Det lönar sig att välja Bra Miljöval

Faktum är att produkter och tjänster som är märkta med Bra Miljöval räddar naturen. Naturliga vattenflöden har värnats och vattenkraftverk har miljöanpassats. Ett annat gott resultat är att den miljöfarliga tensiden LAS i princip har försvunnit från svenska tvättmedel. Det är något helt unikt i världen att en miljömärkning har den kraften att påverka. DU har den kraften att påverka.

Hårda krav blir ännu tuffare

Kriterierna för licenstagarna till Bra Miljöval är hårda men Naturskyddsföreningen jobbar hela tiden aktivt på att göra dem ännu tuffare. Redan i höst revideras kraven för kosmetiska och kemiska produkter som tvätt- och sköljmedel. De produkter som bär märkningen måste därför kontinuerligt utvecklas för att bli skonsammare för miljön. Läs mer om Naturskyddsföreningens arbete här. Heja dig!

Sysav bidrog med 50 000 kronor för fortsatt utveckling av Bra Miljöval

Vi på Sysav arbetar med att effektivisera återanvändning och återvinning i våra 14 ägarkommuner. Men vi tittar också på olika sätt att bidra för att påskynda utvecklingen via andra miljökämpar. Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval är precis ett sådant initiativ som gör skillnad och som vi vill vara med och stödja. Därför skänkte Sysav under höstens Four Fit Challenge 50 000 kr till Naturskyddsföreningen för deras fortsatta arbete för en mer hållbar textilindustri och ett mer hållbart tänk kring användningen av textilier.  

Bra Miljöval är en märkning som tillämpas inom följande områden:

  • Textil
  • Kemiska produkter
  • Transporter
  • Värme och fjärrkyla
  • El
  • Biobränsle
  • Butiker
  • Försäkringar